Polityka Prywatności

Polityka prywatności dotycząca Zleceniodawców usług Komunal Express

Klauzula informacyjna

Informujmy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zleceniodawców jest Komunal Express Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowie, ul. Rzemieślnicza 4, 80-180, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe Zleceniodwców przetwarzane będą w celu przyjęcia odpadów i mogą być udostępniane obsłudze informatycznej,
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Zleceniodawców jest art. 6 ust.1 pkt c) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 4. Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia odpadów.
 5. Dane osobowe Zlecającego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. Dane osobowe Zlecającego będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego.
 7. Zlecający usługę ma prawo do:

Polityka prywatności serwisu www.komunal-express.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług komunal-express poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest KOMUNAL EXPRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Ul. Rzemieślnicza 4, 80-180 Jankowo Gdańskie, NIP: 604-01-58-070, REGON: 221750885
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 5. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 6. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT

x

Czy wiesz że...

...najważniejszą zmianą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. jest zwolnienie przedsiębiorców ze składania wykazu opłat środowiskowych do urzędu marszałkowskiego, jeśli roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń
Biuro Obsługi Klienta
+48 533 331 862
+48 606 826 444
+48 660 460 264